Detta gäller vid bodelning

En bodelning kan göras vid en separation av sambor, skilsmässa eller då någon i paret avlider. Men man kan också göra en bodelning inför att man ska ingå ett äktenskap eller under det.

Det är vanligt att man gör en bodelning i samband med skilsmässa eller då ett samboförhållande upphör. Ganska ofta finns det jobbiga känslor inblandade och det kan vara svårt att komma överens om hur bodelningen ska göras. Därför är det oftast bäst att anlita en jurist eller advokat som är specialiserad på familjerätt och bodelning. Reglerna skiljer sig också åt beroende på om det är ett äktenskap eller ett samboförhållande som upphör. En bodelning vid en skilsmässa kan göras först efter det att skilsmässan har gått igenom, medan före detta sambor kan göra bodelningen omgående.

Reglerna för bodelning skiljer sig åt vid skilsmässa och då ett samboförhållande upphör

Vid en bodelning för äkta makar ska all gemensam egendom delas lika, likaså skulder. Endast sådant som är upptaget i ett äktenskapsförord och som är enskild egendom undantas från bodelningen. Uppstår det en konflikt vid bodelningen och man inte kan komma överens, får man låta en bodelningsman bestämma hur bodelningen ska göras. Vid en bodelning mellan sambor är det endast de saker som har förvärvats tillsammans under samboförhållandet som ska delas upp. Här uppstår det ofta konflikter då man kan ha olika syn på vad som har införskaffats tillsammans och vad som är enskild egendom. Det är därför väldigt vanligt att man vid bodelning för sambor behöver anlita en jurist och bodelningsman.

Vid behov av juridisk representation, vänd dig till en trovärdig advokatbyrå i Göteborg

Om du befinner dig i ett brottmål eller en tvist så behöver du erfaren representation. Detta finner du på en advokatbyrå i Göteborg där de anställda alltid står på din sida genom hela stormen.

Man vet aldrig när man kan råka ut för att bli anklagad för något brott eller om man hamnar i någon form av tvist. Då är det viktigt att du har kompetent och erfaren representation på din sida. Med hjälp av en duktig advokat så garanteras du att din talan förs på ett professionellt sätt som fungerar i en rättssal där vissa seder och kutym gäller. En advokatbyrå i Göteborg har flera advokater med olika specialiteter inom affärsjuridik och brottmål. Detta kan garantera ett skräddarsytt försvar för just dig om du har råkat hamna i en tvist eller i ett brottmål.

Hjälp med finansieringen om du vänder dig till en advokatbyrå

Vid mindre överträdelser som till exempel trafikbrott, så behövs oftast ingen advokat, men vid grövre brott där straffet kan innebära fängelse har du rätt till en statlig försvarare som utses av domstolen, eller så kan du välja en själv. Du har då även rätt att få dina kostnader betalda av staten. Chansa inte med det här, utan ge dig själv alla förutsättningar att bevisa din oskuld med hjälp av erfaren och kompetent representation från en advokatbyrå i Göteborg. Din tid är ditt liv, och den ska inte slösas bort bakom lås och bom.