Barn behöver leka

För att må bra och utvecklas behöver våra barn få leka. Men det måste ske på ett säkert sätt. Genom säker lekplatsutrustning kan vi idag bygga säkra och fantasifulla lekplatser åt våra barn.

På en lekplats är det allra viktigaste säkerheten, näst efter lekglädje förstås. Det ska vara roligt och spännande att leka på lekplatser. Men det är ännu viktigare att det är säkert för barnen att vara där. Idag ser man mer och mer dessa moderna varianter av lekplatser med stötdämpande underlag, till exempel. En sådan sak är ett exempel på en säkerhetsåtgärd. Det händer massor med olyckor varje år som är relaterade till just lekplatser. Självklart kan barn ramla eller slå sig även på säkra lekplatser, men det är större risk att det händer om lekplatsen inte är säkrad ordentligt. Det är alltid den som har ansvar över lekplatsen som har det stora ansvaret att regelbundet se till och se över så att allting är som det ska på lekplatsen.

Säkerheten måste komma först

Om någonting skulle gå sönder så måste detta åtgärdas på en gång. Det handlar om barnens säkerhet, och om en gunga börjar gå sönder, till exempel, så behöver den lagas direkt och inte när den har gått sönder lite till. Barnen behöver ha en trygg och säker plats att leka på, och det ska vi vuxna kunna se till att de får också. Genom att bygga säker lekplatsutrustning åt våra barn kan de få många stunder av härlig och lekfull glädje.