Finns det snygga tandställningar?

Tandreglering med tandställning är allt vanligare även hos vuxna. Skäms du över sneda tänder kan du få tänderna korrigerade även som vuxen. Invisalign är en variant av tandställning.

När du tänker tandställning kanske du tänker på metallbitar som sätts fast på tänderna. Över dessa ligger en ståltråd. Räls som det även kallas ibland. En variant som både syns och som känns. För den typen av tandställning ledde ofta till smärtor och dessutom skavsår i munnen. En modernare variant är invisalign, som är genomskinlig. Väljer du den typen av korrigering är den nästan osynlig. Skenorna som reglerar tänderna görs speciellt efter dina tänder och är avtagbara. Efterhand som tänderna korrigeras så byts skenorna ut. Det är en metod som korrigerar tänderna snabbare och med mindre obehag.

Inte bara av estetiska skäl

Ibland kan betet behöva regleras utan att det är av en estetisk anledning. Vanligen görs det ganska tidigt men ibland kan du behöva göra det i vuxen ålder. Det kan vara för du har svårt att tugga och bita av. Ibland på grund av underbett eller överbett. Problem med bettet kan leda till försämrad livskvalitet som går att avhjälpa med tandreglering. Även i dessa fall kan du många gånger välja invisalign som metod. Har du medicinska behov av tandreglering bör du prata med din tandläkare om vilka lösningar som finns. Estetisk tandvård behöver du i de allra flesta fall finansiera själv. När det kommer till medicinsk tandvård kan du få hjälp att finansiera behandlingar i vissa fall.